Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota Spierenburg inz. het Stikker-plan voor sectorale integratie van de West-Europese landen.

Het initiatief voor dit plan heeft niet bij Stikker gelegen, maar bij de Nederlandse delegatie bij de internationale onderhandelingen over de economische integratie van West-Europa. In die onderhandelingen wordt aangedrongen op nadere studie naar de te liberaliseren sectoren. Spierenburg meent dat Nederland zich hiertegen niet kan verzetten. Aanvaarden van zulke nadere studie houdt tevens de verplichting in de integratie door te voeren.

Van den Brink is het daar niet mee eens en tekent aan: "Ik wil de delegatie niet binden aan een volkomen starre lijst. Ik blijf er bezwaar tegen maken, dat emn veel te veel gelijk overhoop haalt. Onze experts worden op die wijze veel te veel vast gehouden door werk, dat voor alsnog geen vrucht kan afwerpen. Een huisvrouiw maakt ook niet het hele huis tegelijk schoon. Men moet het eens zien te worden over de beperkte lijst. In de nieuwe Nederlandse lijst zou ik liefst zo weinig mogelijk veranderd willen zien en zo min mogelijk aan toegevoegd."