Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00353
09-03-1953
Samenvatting
Verslag (door Buitenlandse Zaken, d.d. 12-03-1953) van de conferentie (Assemblée Ad-Hoc) van ministers van Buitenlandse zaken op 09-03-1953 en de aanbieding van het ontwerpverdrag tot instelling van een Europese Politieke Gemeenschap (EPG).

De beschikbare tijd (anderhalf uur) voor de vergadering maakt dat er onvoldoende tijd is voor een rustige gedachtenwisseling, waardoor de bijeenkomst een ietwat onduidelijk karakter krijgt, hetgeen zich ook na aanbieding van het communiqué tijdens de receptie nog voortzet. Een en ander vindt mede zijn grond in gebrekkige afspraken over het betrekken van parlementariërs bij de nadere uitwerking en ratificatie van de EPG. Gezien de atmosfeer van de vergadering, heeft de Nederlandse delegatie ervan afgezien aan te dringen op behandeling van de Nederlandse economische plannen zoals geformuleerd in het Beyen-plan.