Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bij strikt vertrouwelijke brief van de Luxemburgse legatie in Bonn, speelt Wehrer aan Bech een ondershands van de Fransen verkregen brief toe van François-Poncet aan Schuman (d.d. 16-05-1950) met daarin diens beschouwing over de Duitse reacties op het Plan Schuman (bijlage).

François-Poncet schrijft dat de Duitsers verrast, maar enthousiast zijn. Adenauer wekte in eerste instantie zelfs de indruk dat een grote last van zijn schouders af is, nu Frankrijk met een concreet plan komt dat zijn Duits-Franse verzoeningspolitiek in de kaart speelt. Ook het idee van een Hoge Autoriteit is goed gevallen. Na de eerste 48 uur beginnen nu echter ook reserves boven te komen: in hoeverre wordt dit plan gedragen in brede Franse kring? Het verband wordt gelegd met de bezetting en internationalisatie van het Ruhrgebied, waartegen de Duitse belangen zich verzetten. Is internationaal bestuur van het Ruhrgebied wel verenigbaar met de gedachte Hoge Autoriteit? Ook zijn er zorgen i.v.m. het gebrek aan investeringen in de Duitse metaalindustrie van de voorbije jaren en aan Duitsland opgelegde productiebeperkingen.