Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00365
15-06-1950
Samenvatting
Standpunt van de Belgisch-Luxemburgse metaalindustrie t.a.v. het Plan Schuman.

Uitvoerige nota met wensen en achtergronden, die zich concentreren rond de kernbegrippen
I. Vrij verkeer van kolen en staal binnen de deelnemende landen zonder beperkende douanerechten;
II. Afwezigheid van alle prijsdiscriminatie binnen de deelnemende landen;
III. Gelijkmaking van de werk- en leefomstandigheden;
IV. Gemeenschappelijk exportregime;
V. Gemeenswchappelijk prijsregime t.a.v. de landen en gebieden overzee;
VI. Coördinatie op het gebied van overheidsinterventie en investeringen;
VII. Overgangsmaatregelen;
VIII. (Overeenstemming over) instelling van een Hoge Autoriteit.