Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00366
27-12-1950
Samenvatting
Luxemburgse waarschuwing, aangehecht aan document met Belgisch-Italiaans-Luxemburgse bezwaren tegen artikel 3 (Prix) van het (concept-) EGKS verdrag.

Zelfs indien de verdragspartners geheel tegemoet komen aan de t.a.v. art. 3 geuite bezwaren, dan nog zal het Plan Schuman in zijn conceptie en zijn huidige ontwikkelingsgang, gevaarlijk, om niet te zeggen noodlottig uitwerken voor de Luxemburgse metaalnijverheid en voor de belangen van het land. Die gevaren en bezwaren vinden hun grond in de bevoegdheden van de Hoge Autoriteit en de daarin schuilende neiging naar dirigisme, zoals ook de Belgische metaalnijverheid al aan Brussel heeft uiteengezet.