Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00370
10-10-1953
Samenvatting
Aantekening (no. 20/3247) inz. ministersconferentie te Rome, 22 september tot 9 oktober 1953.

Frankrijk verzet zich niet langer tegen het idee van sectorale uitbreiding van de Europese samenwerking in de richting van algemene economische samenwerking. Magistrati ziet hier nog wel een probleem inz. de bescherming van de financiële sector en rondom het vrij verkeer van kapitaal. Ten aanzien van deze punten zijn dan ook nog geen besluiten genomen. Ook t.a.v. mogelijke toekomstige uitbreiding van de gemeenschap moet nog het nodige gebeuren om de deelnemers op één lijn te krijgen.