Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00379
27-06-1950
Samenvatting
Aantekening Affari Esteri voor Sforza n.a.v. de gesprekken in Parijs van 20-24 juni 1950.

Onder verwijzing naar het werkdocument van Monnet inzake de EGKS en de oprichting van een Hoge Autoriteit wordt een samenvatting gegeven van de inhoud van het werkdocument, met bijzondere aandacht voor de positie en reikwijdte van de Hoge Autoriteit. Geconstateerd wordt dat e.e.a. de onduidelijke rol van nationale organen als het Franse Comité des Forges zal afbreken. Voor Italië is het van cruciaal belang dat voorzien is in een tijdelijk overgangsregime voor de productie waardoor negatieve gevolgen van het plan worden opgevangen hangende economische aanpassingen. Evengoed wordt geconstateerd dat het Schuman-plan veel ideeën bevat die al langer de ronde deden.
Nederland wordt bij de besprekingen vooral als meeloper gezien; België en Luxemburg als koplopers, Duitsland als naakte duiker op de Europese springplank, terwijl de Fransen hun nationale belangen uitventen. Italië is naar de opvatting in dit stuk daarbij goedkeurend toeschouwer van wat de Fransen doen.