Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00382
02-06-1950
Samenvatting
Nota Affari Politici, Ufficio II voor De Gasperi.

Adenauer heeft de acht belangrijkste aspecten van het Schuman-plan vrijwel meteen overgenomen, inclusief de gedachte van een Hoge Autoriteit. Hoewel er voorzichtig steun wordt betuigd aan het idee van de Hoge Autoriteit, wordt in de nota ook gewaarschuwd dat de kartelstructuur die de Fransen voor ogen staat wellicht op Amerikaanse bezwaren zal kunnen stuiten. Bovendien zullen de deelnemende landen enkel op basis van een drietal zekerheden willen opereren:
- gelijkheid van prijzen;
- rationalisatie en kosten-effective productie;
- productieverhoging en prijsverlaging dienen in alle sectoren door te werken.
Voor Italiƫ is het, mocht er in de toekomst weer een oorlog komen, van groot belang mee te doen en langs die weg de instandhouding van de Italiaanse ijzer- en staalindustrie zeker te stellen. Het verlies hiervan - een risico bij toetreding vanwege te verwachten rationalisaties - dient te worden vermeden.

In een aangehechte vervolgnota wordt nogmaals benadrukt dat het hele plan draait om het Franse belang een controlerende invloed te blijven uitoefenen op de Duitse ijzer- en staalproductie, nu duidelijk is dat men niet ad infinitum het Ruhrgebied bezet zal kunnen houden.