Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00383
09-06-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Quaroni aan Sforza inz. receptie van het Schuman-plan in Frankrijk.

Na het eerste enthousiasme inz. het Schuman-plan klinken inmiddels ook in Frankrijk wel kritische geluiden, vaker gelieerd aan de Britse bezwaren tegen de voorstellen. Waren de werkgevers aanvankelijk voorstanders van een kartelachtige benadering van de Frans-Duitse metaalindustrie, ze blijken inmiddels minder gecharmeerd van het dirigistische karakter dat uit de plannen van Schuman spreekt. Anderzijds lijkt er in Franse agrarische kring juist wél steun voor deze benadering. Quaroni is er echter niet zeker van of het Franse parlement het Schuman-plan wel zal willen ratificeren. Quaroni meent dat de Fransen met dit plan wel erg de nek uitsteken en risico's nemen, zowel intern als internationaal politiek.