Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00384
21-09-1950
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Codetelegram (no. 10287) Mascia aan Sforza.

In een onderhoud met Schuman heeft Mascia aangegeven dat de recente Italiaanse afwijzende houding t.o.v. Duitsland geen afbreuk doet aan de Italiaanse steun voor zijn plannen. Tegen Acheson heeft hij wél moeten toegeven het plan te bezien in het licht van het Amerikaanse streven naar Europese samenwerking. Hij heeft echter moeite met de uitsluiting van de Noord-Afrikaanse gebieden in het plan, en met het feit de de betrokken technische vakministers geen goed zicht hebben op de politieke betekenis van dit vraagstuk.