Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Memorandum Dir.Gen. Direction Générale de la Politique aan Van Zeeland.

Beelaerts van Blokland heeft gevraagd of België al tevoren op de hoogte was van de Franse plannen voor een kolen- en staalunie. Dit was echter niet het geval: Brussel is pas enkele uren vóór Schumans rede ingelicht, al staat Van Zeeland wel sympathiek tegenover het idee.