Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00403
16-10-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag (no. GEO/2/2000/35.159) Suetens aan Van Zeeland en Meurice inz. onderhandelingen over het Schuman-plan.

Op voorstel van Monnet zijn de uitstaande onderhandelingspunten inm. gesplitst. Over ieder punt wordt separaat verder gesproken. Er zijn drie hoofdpunten waarop de meningen uiteen lopen:
1. Reikwijdte en rol van het Hof van Justitie;
2. Prijsstelling;
3. Afspraken tussen bedrijven onderling.
Zie ook