Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00411
18-12-1950
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie (no. GEO/2/2000/38290) Suetens voor Van Zeeland inz. prijsnivellering voor Belgische steenkool.

De kwestie van de prijsnivellering is nog niet opgelost. Sterker: ter bespreking de voorbije zondag betoogde Monnet dat deze kwestie enkel zou passen in het kader van verplaatsing van de productie. Zowel Suetens als Hallstein waren hier tegen. Hallstein wenste de zaak te bezien in het licht van onderlinge solidarieit en niet in een commercieel perspectief van de goedkoopste producent. Ook Nederland ging uit van een politieke motivering van steun aan de Belgische steenkool. De zaak wordt nog vervolgd.
Zie ook