Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00422
29-05-1973
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie.

De problemen in de landbouwsector zijn groter dan het ministerie van landbouw wil doen voorkomen. De schoen wringt m.n. tondom de kwestie van import van landbouwproducten uit Middellandse Zeelanden - en daan vooral Spanje. Spanje verleent exportsubsidies naar de EEG. De Benelux landen hebben daar last van, aangezien zij hun kwantitatieve restricties hebben geliberaliseerd. Nu ligt er een voorstel van de EC de invoer te liberaliseren. Nederland wil hierin een eindweegs meegaan.
De Coördinatiecommissie is gekant tegen het geheel vrij maken van het verkeer van werknemers binnen de gemeenschap.
Zie ook