Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag van Sassen voor V.d. Stoel inz. overleg in 694e zitting van het Coreper, 10-07-1973 t.a.v. ontwerpprogramma op het gebied van milieu.

In de vergadering klinken Duitse en Italiaanse reserves t.a.v. enkele formele aspecten. Nederland zit op een andere koers en wil liefst concrete afspraken maken, zoals over zeevervuiling, wat op voorspraak van de Fransen wordt ingepakt in voorzichtige formuleringen die nog ruimte laten voor nadere invulling. Het principe van 'de vervuiler betaalt', waarover eerder al min of meer overeenstemming was bereikt, wordt doorgeschoven naar de Europese Raad. Ook over de informatieproceduren onder de regelingen, wordt geen overeenstemming bereikt.