Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Memorandum (no. 193) Merckelbach voor Den Uyl inz. tweede rapport EPS.

Merckelbach raadt ondanks kritiek van Justitie aan het
rapport, dat grotendeels is voorbereid onder verantwoordelijkheid van het vorige kabinet, goed te keuren. Van der Stoel heeft bij overleg op 23 juli in Kopenhagen bovendien kunnen bedingen dat het aantal 'colloques' met de politieke commissie van het EP wordt verhoogd van twee tot vier. De politieke betekenis van het rapport is gering, hetgeen voortkomt uit codificatie van een aantal technische verbeteringen.