Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00445
05-01-1970
Actoren
Verslag
Samenvatting
Luxemburgs verslag van de onderhandelingen in Brussel tussen 15 en 22 december 1969.

De onderhandelingen zijn in een goede sfeer verlopen, zij het dat de Fransen op enkele punten onnodig lastig deden. Wél haalden zij de winst binnen t.a.v. het landbouwbudget van de Gemeenschap, net als Italië. De Nederlanders zijn daarentegen door het stof gegaan en hebben moeten accepteren dat 10,35% van de douaneheffingen voortaan ten goede zal komen aan het budget van de Gemeenschappen. Dat is de prijs die Nederland heeft betaald voor het versterken van het budgetrecht van het EP. Het verloop van de onderhandelingen heeft de Luxemburgers niet verbaasd. Zij hebben zich vooral opgesteld als moderator van de debatten. Volgt een puntsgewijze behandeling van de diverse besproken onderwerpen rondom het gemeenschappelijk landbouwbeleid en van de nieuwe bevoegdheden van het EP. Ten aanzien van dit laatste punt hebben de Luxemburgers wél de nodige bedenkingen, aangezien de uitbreiding van bevoegdheden van het EP licht in kan gaan tegen de belangen van de kleine lidstaten. Ook de kwestie van de naderende toetreding van Groot-Brittannië tot de Gemeenschap komt aan de orde. Hier verbaast het de Luxemburgers dat de genomen beslissingen vooralsnog geheel voorbij gaan aan de gevolgen die deze toetreding zal hebben.
Zie ook