Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00446
26-10-1970
Actoren
Verklaring
Samenvatting
Verklaring van Pierre Werner in de Europese Raad inz. de voortgang rondom het Plan Werner.

Verslag van de werkzaamheden van de ad hoc groep die de realisatie in etappes moet voorbereiden van de economische en monetaire unie in de Gemeenschappen. Werner gaat in op de tegenstelling tussen conjunctuurpolitiek en monetaire politiek in de plannen die ter tafel liggen. Tevens stipt hij de noodzaak aan van het versterken van de coordinatie van het economische en budgettaire beleid - en de problemen die hier achter liggen. Hij kondigt aan in januari een eerste, driejarige étappe te willen inzetten op de weg naar de nagestreefde unie, die tenslotte in 1980 tot stand zal moeten komen. Hiertoe is alvast de controverse over een in te stellen stabilisatiefonds voor de wisselkoersen beslecht.
Zie ook