Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00449
14-01-1972
Samenvatting
Brief Dumont aan Thorn n.a.v. brief Thorn aan Schumann.

Schumann is persoonlijk tegen de benoeming van Europese ministers, zoals Pompidou dit in januari 1971 heeft voorgsteld. Het zou volgens Schumann gaan om ministers die uiteindelijk geen of weinig controle zouden hebben over de Europese politiek. De Franse regering is bovendien tegenstander van een direct gekozen Europees Parlement, dat Schumann zelf ook geen realistisch doel acht. Ook hecht Schumann aan behoud van het unanimiteitsbeginsel in beslissingen van de Europese Raad.
Zie ook