Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00453
16-10-1974
Actoren
Verslag
Samenvatting
Informele bijeenkomst ministers van Buitenlandse Zaken van de 9 EG-landen te Luxemburg.

N.a.v. de topconferentie van Kopenhagen, is het Giscard d'Estaings uitgesproken wens nog vóór het einde van het jaar een nieuwe topconferentie bijeen te roepen. De aanwezige ministers zijn het erover eens dat zo'n conferentie alleen dan zin heeft, indien er tevoren uitzicht is op succes, hetgeen wordt betwijfeld. De Fransen stellen voor diverse gebruiken en procedures nogmaals onder de loupe te nemen, nu de EG is vergroot. Zo zou men kunnen kijken naar de Coreper en het Comité Politique. Sauvagnargues geeft bovendien aan zeer ontevreden te zijn met het secretariaat van de Europese Commissie. De Franse voorstellen en ideeën vinden een lauw onthaal. Besloten wordt op 11 november opnieuw bijeen te komen.
Zie ook