Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00454
11-11-1969
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memorandum van het Bundeskanzleramt inz. de economische en monetaire topconferentie te Den Haag van 1-2 dec. 1969.

Het gaat hier voor de Gemeenschap om een cruciale beslissing in het belang van het behouden van gelijke randvoorwaarden voor economische ontwikkeling tussen de lidstaten. Duitsland is ervan overtuigd dat de noodzakelijke voltooiing van het Europese integratieproces een economische en monetaire unie zal moeten inhouden. Daarvoor is een stappenplan nodig. De Europese Raad zal zo'n plan moeten uitwerken.