Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00460
05-03-1971
Samenvatting
Memorandum inz. Duits-Britse gesprekken rondom Britse toetreding tot de EG.

In Bonn hebben opnieuw gesprekken plaats gevonden op expertniveau. Het Auswärtiges Amt ziet deze ontwikkeling met bezorgdheid tegemoet: zulke nauwe relaties zouden het gehele proces van toetredingsonderhandelingen onder druk kunnen zetten nu Schumann, gesteund door Malfatti, te kennen heeft gegeven dat de Britten met een genereuzer voorstel dienen te komen. Het Auswärtiges Amt komt met twee voorstellen voor een voorzichtige terugtocht uit de nauwe betrekkingen met Londen op dit punt.
Bijlage: Britse aide-mémoire inz. Brits-Duitse contacten.