Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00461
06-07-1967
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening Auswärtiges Amt voor Kiesinger m.b.t. toetreding Verenigd Koninkrijk tot de EEG.

Kiesinger heeft 12/13 juli een ontmoeting gepland met De Gaulle, waarbij de kwestie van Britse toetreding tot de EEG op de agenda zal staan. Dit uitvoerige document analyseert de Britse belangen en handelswijze en komt met aanbevelingen voor door Duitsland te voeren beleid. Geconstateerd wordt dat de landbouwpolitiek, Commonwealth en monetaire kwesties centraal zullen staan. De diverse bezwaren van De Gaulle tegen een Britse toetreding worden nogmaals samengevat en successievelijk verworpen. Het Auswärtiges Amt is voorstander van toetreding en roept de préambule van het EEG-verdrag van 1957 in herinnering, dat de Europese landen aanspoort zich bij het verdrag aan te sluiten.