Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00465
27-09-1968
Samenvatting
Notitie Meyer voor Kiesinger i.v.m. EEG-ministerraad te Brussel.

Inzake het Duitse Europa-initiatief hebben de Benelux en Italië Bonn gesteund, maar Frankrijk maakt nog steeds ernstig voorbehoud. Dit maakt het onmogelijk de zaak op het niveau van de Permanent Vertegenwoordigers verder te behandelen. Debré wil nl. Af van het idee dat er een samenhang zou bestaan tussen handelspolitieke afspraken met het Verenigd Koninkrijk en de toetredingskwestie en blokkeert inmiddels ook het bijeenroepen van een BZ-minisersconferentie. Vooral Lahr lijkt ernstig teleurgesteld in de Franse houding. Meyer doet een beroep op Kiesinger zich bij De Gaulle in te spannen om de zaken weer vlot te trekken.