Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00466
19-11-1969
Samenvatting
Aide Memoire Europese Commissie bij Europese topconferentie van Den Haag.

Weinstock stuurt de aide-mémoire die Rey namens de Commissie heeft laten opstellen aan Focke, waarbij hij nogmaals onderstreept dat ook de EC deze top van cruciaal belang vindt.
Rey begint zijn stuk met de opmerking dat de EEG aan het einde van de overgangstijd staat en dat het daarom van het grootste belang is dat de conferentie een succes wordt. Hij noemt de doelen nog eens op: de conferentie dient stappen te zetten in de richting van een monetaire en financiële unie. Bovendien moet beslist worden over de vergroting van de Europese Gemeenschap. Ook dringt de EC aan op voortgang naar een politieke unie.