Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00467
21-11-1969
Samenvatting
Aantekening van Ritzel dat Brandt voornemens is Wilson nog vóór de Europese top van Den Haag een ondersteunende brief te schrijven.

In die brief zal Brandt uiteenzetten dat de Bondsrepubliek zal vasthouden aan het tot dusverre gevoerde beleid t.a.v. de Britse toetreding. Aan Wilson wil hij vragen zich van publieke reacties te onthouden vooraleer er contact is geweest tussen Londen en Bonn.