Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00468
10-07-1967
Samenvatting
Notitie Bundeskanzleramt voor ministerraad op 10 juli.

Het EEG-verdrag is van meet af aan bedoeld als een open verdrag dat toetreding van nieuwe lidstaten aanmoedigt. Duitsland staat daarom in beginsel positief tegenover de toetredingskwestie, al zal dit mogelijkerwijs het karakter van de gemeenschap veranderen. Zo leidt een groter aantal lidstaten tot problematischer meningsvorming op het centrale niveau van de gemeenschap. Toch meent het Bundeskanzleramt dat het met de veranderingen wel mee zal vallen. Toetreden van het Verenigd Koninkrijk is in het belang van Duitsland.