Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00470
07-07-1967
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie voor Kiesinger met de uitkomsten van een interdepartementale werkgroep die zich gedurende 7 maanden heeft gebogen over de Britse toetreding.

Van een Britse toetreding zijn economische voordelen te verwachten. Duitsland dient positie te kiezen tussen de meest uitgesproken voorstander van toetreding, Nederland, en de meest uitgesproken tegenstander, Frankrijk.
Bijgevoegd is de nota die de interdepartementale groep op 26 juni heeft doen uitgaan, waarin de door Duitsland in te nemen positie nader wordt gepreciseerd.