Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00003
17-7-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Vergadering van Duitse experts met betrekking tot het Schumanplan, 17-07-1950.

Hallstein geeft aan hoe de situatie in Parijs er voor staat. Om de communicatie tussen de delegatieleden in de diverse commissies in stand te houden wordt voorgesteld een overeenkomstige Duitse commissie te vormen. Hallstein noemt de onenigheid tussen Italië, Frankrijk en Duitsland enerzijds en de Benelux-staten anderzijds, met als inzet het instellen van een Raad van Ministers als controlerend orgaan voor de HA.
Hoewel onduidelijk is of de principes die aan de grondslag moeten liggen van het handelen van de HA zich in regels laten uitdrukken staat vast dat het handelen van de HA op objectieve basis moet gebeuren.
Enige discussie volgt met betrekking tot de bevoegdheden van de HA inzake het sluiten van bedrijven en vaststellen van exportprijzen en de verhouding van de HA met nationale regeringen op het gebied van handelspolitiek.
Na de pauze brengen de verschillende subcommissies verslag uit van hun werkzaamheden.