Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00004
17-7-1950
Actoren
Notulen
Samenvatting
Verslag van de vergadering van experts met betrekking tot het Schumanplan, te Bonn, 17-07-1950.
Allereerst wordt gediscussieerd over de deelname van SPD-politici aan de voorbereidende besprekingen. Hallstein doet verslag van de besprekingen in Parijs, die zich in een positieve sfeer ontwikkelen. Er zijn vijf werkgroepen actief. De delegatieleiders vormen de werkgroe over institutionele en politieke vraagstukken. De andere vier behandelen 2) prijspolitiek en investeringen, 3) industrie, 4) handelspolitiek en 5) sociale vraagstukken. Hallstein stelt voor om in Bonn een coördinatiecommissie te vormen die de Duitse delegatie in Parijs ondersteunt. Vervolgens wordt de stand van zaken tijdens de onderhandelingen besproken.