Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00008
03-08-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Ha/P/7. Besprekingen van de werkgroep voor handelspolitiek van het Schumanplan in het Franse Ministerie voor Buitenlandse Zaken. Tijdens deze bijeenkomst is een aantal artikelen met betrekking tot de handelspolitiek binnen de Europese samenwerking besproken.
De Nederlandse delegatie heeft een suggestie omtrent de contractuele verplichting, met goedkeuring van alle aanwezigen. De formulering hiervan geeft regeringen de mogelijkheid om hun eigen oplossing te vinden voor het na komen van verplichtingen. Alle aanwezige stemmen hiermee in.
In de bijlage zijn aangepaste artikelen voor het ontwerpverdrag opgenomen.