Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00010
08-08-1950
Actoren
Notitie
Samenvatting
Ha/P/6.
Opmerkingen met betrekking tot douanepolitiek en economische ontwikkelingen in de onderhandelingen in het kader van het Schumanplan.
Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de gemeenschappelijke markt en over welke inhoud deze markt zou kunnen krijgen.
Zo moet de gemeenschap een eigen monetair economisch beleid creëren, die onafhankelijk is van het economisch stelsel van de individuele lidstaten. Ook moet er een speciale economische zone worden gecreëerd. Deze zorgt voor depolitisering en stabiliteit. De taken van de Hoge Autoriteit zijn administratief en wetgevend. De afbakening hiervan is niet voor iedereen duidelijk, wat bij afzonderlijke lidstaten tot problemen kan leiden