Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00011
25-08-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag van de Interne besprekingen van de Duitse delegatie over het Schumanplan van 22 augustus en 25 augustus 1950.
Op 25 augustus werd gesproken over de samenhang tussen de restricties op de Duitse economie en het Schumanplan.
Op 22 augustus werd gesproken over de implicaties van het Schumanplan voor de gemeenschappelijke markt.