Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00014
7-9-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Ha/P/9.
Besprekingen van de werkgroep handelspolitiek voor het Schumanplan.
Punten die hier werden behandeld:
- Vaststelling tarieven.
- Procedurele kwesties.
- Aanpassing van de douanerechten.
- Houding tegenover Groot-Brittanniƫ.
Met als bijlage een aangepast artikel 31 voor het conceptverdrag.