Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00017
14-9-1950
Actoren
Verslag met bijlage(n)
Samenvatting
Ha/P/11.
Besprekingen van de werkgroep voor handelspolitiek voor het Schumanplan.
Er wordt een aantal punten uit het conceptverdrag besproken.
Met als bijlagen: Frans antwoord op vragen met betrekking tot overzeese gebieden; toevoeging op dit antwoord; tweede toevoeging op dit antwoord; ontwerpartikel 31 voor verdrag; Frans voorstel met betrekking tot artikel 40.