Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00032
12-10-1950
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Chef/P/5.
Memorandum met betrekking tot de betrokkenheid van vakbonden bij de instituties van het Schumanplan.
In het memorandum wordt gesteld dat inspraak van vakbonden in de instituten van het Schumanplan noodzakelijk is.
De afgevaardigden van de vakbond moeten de supranationale gedachte vertegenwoordigen.
Zie ook