Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Bespreking van de gemeenschappelijke vergadering van alle commissies van deskundigen voor het Schumanplan.
Prof. Hallstein begint met een uiteenzetting van de stand van zaken van de onderhandelingen. Hij vervolgt zijn betoog met het standpunt dat de bevoegdheden van de Hoge Autoriteit beperkt moeten worden. Hallstein stelt voor dat de HA de volgende bevoegdheden krijgt:
- Prijsbepaling
- Productiecontrole
- Investeringen
Dr. Bauer bespreekt het probleem van de opname van Belgische kolenwinning in de gemeenschappelijke markt. Dr. Henle stelt vast dat voorgaande kwesties niet nieuw zijn en dat deze reeds besproken zijn.