Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00061
12-1950
Actoren
Verklaring
Samenvatting
Reactie Ludwig Ehrhard op de resultaten van de Schumanonderhandelingen.
Erhard juicht economische integratie vanuit economische en politiek oogpunt toe. De oprichting van de EGKS lijkt hem een goed middel om die integratie te bereiken.
Toch is er een aantal punten waarover nog geen overeenstemming is bereikt, zoals over:
- Kartelvorming
- Regionaal beleid
- Prijsbeleid
- Prijscompensatie
- Gelijkheid