Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00067
27-07-1950
Samenvatting
Voorlopige stellingname van de Duitse minister van Economische Zaken Erhard ten opzichte van prijspolitieke aspecten van het Schumanplan, met toelichting.
Een en ander wordt besproken aan de hand van een aantal theses:
- Noodzaak tot herschikking van bevoegdheden inzake prijsvaststelling die bij de diverse Länder behoren;
- Gevolgen van te verwachten prijsverhogingen die het Schumanplan met zich mee zal brengen;
- Mogelijk te nemen marktbeschermingsmaatregelen;
- Voor de BRD belangrijke dubbelprijzen zouden behouden moeten kunnen worden;
- Kwaliteitsverschillen moeten tenminste tijdelijk in prijsverschillen tot uitdrukking kunnen komen;
- Prijsbijstellingen naar boven toe zijn enkel bij uitzondering te billijken;
- Vastgestelde bodemprijzen dienen te worden afgewezen;
- Prijsbinding van export en import van kolen en staal dienen te worden afgewezen.