Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00072
31-8-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Preis/P/2.
Verslag van besprekingen met betrekking tot prijsvraagstukken en de verdere voorbereiding van de EGKS. Eerst tussen eerst Duitsland en Frankrijk en daarna met de andere vier landen aanwezig.
Van Franse zijde wordt gepleit voor een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de gemeenschappelijke markt. Van Duitse zijde worden de zorgen hierover uitgesproken. De prijzen voor kolen en staal hebben een grote invloed op de gehele Duitse markt.
Er wordt een agenda vastgesteld voor de volgende bijeenkomst.