Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00074
04-08-1950
Actoren
Notulen
Samenvatting
Notulen van een Duitse bespreking van het Schumanplan.
De pers zal naar aanleiding van de bijeenkomst in Parijs rekenen op een spoedige afronding van de voorbereidende werkzaamheden. Omdat de regeringen en parlementen van de zes landen zich nog over het plan uit moeten spreken, bestaat het gevaar dat er nog afbreuk gedaan zal worden aan het Schumanplan.