Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00078
10-12-1950
Samenvatting
Die Zeit brengt op 30 november 1950 een speciale editie uit die is gericht op het Schumanplan. Een aantal deskundigen uit verschillende landen zal antwoord geven op vragen. Dit is voor de regering interessant omdat er in de laatste fase van de Parijse besprekingen over het Schumanplan nog problemen bestaan waarover in deze editie gesproken wordt.
In dit stuk zijn de belangrijkste stukken uit de editie van Die Zeit opgenomen.