Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00080
09-08-1950
Samenvatting
Memorandum waarin de taakomschrijving van de Hoge Autoriteit in de opstartfase van de EGKS uiteengezet wordt. Dit Franse voorstel is aan de Duitse delegatie voorgelegd. Deze voorstellen zijn:

Hoge Autoriteit moet een gemeenschappelijke markt creƫren en daarbij schadelijke effecten op de productie van kolen en staal te vermijden.

De Hoge Autoriteit krijgt 4 maanden de tijd voor de oprichting een gemeenschappelijke markt voor kolen en voor staal 8 maanden.

Een gemeenschappelijk markt voor kolen en staal is onderworpen aan transport kosten. Het instellen van een vergoedingssysteem zou deze extra kosten tegemoet komen

Er moet met betrekking tot vergoedingen een prijsregiem worden opgezet, zodat consumenten vrij is in hun keuze.

De Hoge Autoriteit moet plotselinge productie verlaging vermijden.

Handel- en tariefbeleid moeten gezamenlijk worden ingesteld.

De Hoge Autoriteit moet aanpassingen maken indien er moeilijkheden optreden bij de instelling van een gemeenschappelijke markt.

Aan de hand van gegevens van de productiecapaciteit vormt de Hoge Autoriteit zijn belei

De onderzoek van de Hoge Autoriteit moet gekoppeld worden aan bestaande onderzoeksinstellingen.

Iedere productiegroep mag een commissaris aanstellen, die advies mag geven en toegang heeft tot alle documenten