Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00083
11-12-1950
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Stellingname van de Duitse minister van Economische Zaken ten opzichte van verschillende aspecten van het Schumanplan.
De onderhandelingen over de EGKS bevinden zich in het eindstadium. Minister Erhard heeft zich in een memorandum uitgesproken over het Schumanplan.
Erhard ziet de economische integratie van Europa als een positieve ontwikkeling. Er zal echter wel aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan.
Zo zijn bijvoorbeeld de controlevoorschriften voor fusies voor Duitsland ongunstig en bestaan er nog de nodige vragen over kartelvorming.
Bijgevoegd is een advies van de Minister van Economische Zaken over het Schumanplan.