Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00090
14-01-1951
Samenvatting
Verslag van de voorbereidende bespreking op 13 januari 1951 voor de zitting van de kabinetscommissie voor het Schumanplan op 15 januari 1951.
De kwestie van de regionale groepen is wat Duitsland betreft verbeterd doordat de Hoge Autoriteit. In de kwestie van prijsregulering verwacht Hallstein een oplossing te vinden. In de kwestie van de prijscompensatie voor België is in de afgelopen weken naar een oplossing gezocht. De EGKS-heffingen kunnen worden opgevangen door een verhoging van de prijzen. De verdragpunten rond kartellen en concernvorming heeft Duitsland nog niet ondertekend en hier zal op korte termijn over beslist moeten worden.