Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00107
09-10-1950
Samenvatting
Nota gericht aan de minister voor Buitenlandse Handel over besprekingen en een memorandum over het Schumanplan. Bij de laatste bijeenkomst van de delegatieleiders voor het Schumanplan is er gesproken over het memorandum van 28 september. Tijdens deze bijeenkomst sprak Monnet felle woorden over enkele eerder overeengekomen punten en over kartelvorming.