Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00109
16-10-1950
Actoren
Nota
Samenvatting
Stand van zaken en procedure besprekingen voor het Schumanplan. Deze nota is gericht aan de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Handel.
Tijdens de besprekingen is er gesproken over de bevoegdheden en de rol van de Hoge Autoriteit, de Bijzondere Raad van ministers, het Hof van Justitie, prijzen, productie en investeringen.