Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00139
13-01-1951
Samenvatting
Bespreking naar aanleiding van opmerkingen bij de voorgestelde verdragstekst voor het Schumanplan. Deze bespreking vond plaats op initiatief van de Franse delegatie. Tijdens deze bijeenkomst vond een bespreking van een aantal artikelen uit het ontwerpverdrag plaats. De besproken voorstellen voor aanpassing van het ontwerpverdrag zijn aangenomen door de Commissie.
Middagzitting.