Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00161
26-10-1950
Actoren
Nota
Samenvatting
No. 13. Franse voorstellen voor financiering van de Hoge Autoriteit. De HA heeft eigen financiële middelen nodig om haar taken uit te kunnen voeren. Deze middelen zullen worden gehaald uit heffingen op kolen- en staal. Deze heffingen zijn nadrukkelijk alleen bestemd voor de werkzaamheden van de HA. In dit document worden eerdere voorstellen besproken en wordt één nieuw voorstel gedaan.
Zie ook