Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
G00162
02-11-1950
Actoren
Nota
Samenvatting
No. 14. Taakomschrijving van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De algemene doelstelling van de te vormen gemeenschap werd al eerder vastgesteld, maar tot nu toe werd er nog geen discussie gevoerd over de inhoudelijke doelstellingen van de gemeenschap, omdat de delegatieleiders eerst wilden vaststellen welke bevoegdheden en taken de HA zou krijgen. In dit document wordt een aantal concrete doelstellingen binnen de gemeenschap uiteengezet.
Zie ook